สวัสดีค้าบวันนี้จะมาเขียน Writeups ของข้อ sshv3 ในการแข่งขัน Fincybersec2020 นะค้าบ

เป็นโจทย์ข้อยากที่สุด(แต่มี writeup คล้ายกันตามเน็ต)ในหมวด cryptography

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/9dbaac26-1ba4-43a1-90c2-5da8f6fa7e32/endResult.png

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/6582dea5-bb5d-40f6-9396-0e103802ed7d/endResult2.png

เย้~ ได้ flag แล้วว

ตอนแรกไม่คาดว่าจะเขียนเป็น writeup แต่เนื่องจากมีคนขอมาแต่ทิ้งช่วงมานานหน่อยเนื่องจากติดสอบ คาดว่าเนื้อหาที่ได้เขียนมาไม่ได้ให้ความเข้าใจในการแก้โจทย์ทั้งหมด แต่หวังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่พบเจอโจทย์แนวเข้ารหัสว่าแม้ข้อยากก็มักง่ายเมื่อโชคดีเจอ write up ใน google เช่นเดียวกับการป้องกันระบบที่จำเป็นต้องมีการ update อันตรายใหม่ๆเสมอ เพื่อไม่ให้โดน exploit ที่เจอในอากู๋เล่นงาน